Teleport sense fil

Introducció

Components
· Comptador d'aigua remot sense fil (LORA), equips de recollida i estació mestra del sistema;
Comunicació
· Comunicació entre el mesurador d'enllaç descendent i l'equip de recollida mitjançant RF sense fil;l'enllaç ascendent admet CAT.1, 4G i altres modes de comunicació;
Funcions
· Recollida, transmissió i emmagatzematge automàtic remot de dades d'aigua;seguiment en temps real de l'estat de funcionament dels comptadors i dispositius de recollida;estadístiques i anàlisi de l'aigua, assentament i càrrega, control remot de vàlvules, etc.;
Avantatges
· Com que no cal cablejat, es pot instal·lar ràpidament i reduir els costos d'implementació del projecte;
Aplicacions
· Noves edificacions d'habitatges, rehabilitació d'edificis existents (instal·lació interior, instal·lació descentralitzada de comptadors domèstics (xalets i habitatges al carrer).

Característiques

· Admet la velocitat de pas, la velocitat única i els modes de velocitat múltiple;Admet dos modes de càrrega de postpagament i prepagament;
· Amb les funcions de lectura regular del comptador, lectura posterior i commutació remota de la vàlvula;
· Mode de xarxa flexible amb funció d'autoagrupació;
· Velocitat ràpida de lectura del comptador i bon rendiment en temps real;
· Realitzar la càrrega de pas, i promoure l'ús racional i econòmic dels recursos hídrics;
· Sense cablejat, la càrrega de treball de construcció és baixa.

Diagrama esquemàtic

Diagrama esquemàtic